sdělení kk

sdělení kk

Několik poznatků z činnosti kontrolní komise.

Kontrolní komise pracuje ve tříčlenném složení a schází se před nebo po jednání představenstva. Na jednání přetstavenstva je přítomen člen KK.(Většinou předseda).

Komise se zabývá stížnostmi členů družstva a kontrolou dokladů. Na shromáždění delegátů podává celoroční zprávu o činnosti a výsledcích kontrol.

Zajímavé je jednání o stížnosti dlužníka na nevyplacení přeplatku, který nekryje jeho dluh. Dluh vyrovnat nehodlá, ale přeplatek požaduje. Není ani nezajímavý případ družstevníka, že mu soused odebírá vodu přes veškeré důkazy o tom, že je to nemožné.

Často se řeší problémysousedských vztahů. Ty jsou někdy těžko pochopitelné.

při kontrole dokladů nebyli zjišteny závažné závady. Jsou stížnosti, že :

Nejsou konány shůze samospráv. Tam, kde jsou, jsou zase stížnosti na malou účast. V dokladech samospráv chybějí žádanky na opravy.

Celkově nemáme závažné problémy v našem družstvu, což se projevuje na poradách předsedů a správců či na shromáždění delegátů. Nemáme problémy s auditem.

Kontrolní komise přeje družstevníkům pohodu v bydlení.

Předseda KK
Žák Jaroslav