Informace o změnách ve vedení SBD Litoměřice

  • Rubriky příspěvkuAktuálně

Informace o změnách ve vedení SBD Litoměřice Vážení členové družstva,oznamuji Vám, že dne 10.6.2020 byl na základě usnesení schůze představenstvaz funkce předsedy představenstva SBD Litoměřice odvolán ing.Miloš SochrMBA. K témuž datu byl z funkce místopředsedy SBD Litoměřice odvolán VáclavKuchynka.V následné volbě byl předsedou představenstva zvolen Václav Kuchynka amístopředsedou představenstva byl zvolen Miloš Kovařík.Rád bych Vás také informoval o tom, že od 1.9.2020 vstoupí v platnost nováorganizační struktura řízení Stavebního bytového družstva Litoměřice.V rámci úsporných…