Kontrolní komise

Členové kontrolní komise

Předseda Kontrolní komise

Jaroslav Žák

Emailová Adresa

kontrolnikomise@sbdltm.cz

Telefonní Kontakt

+420 728 289 925

Člen kontrolní komise

Emília Nováková

Emailová Adresa

kontrolnikomise@sbdltm.cz

Telefonní Kontakt

Člen kontrolní komise

Josef Podrábský

Emailová Adresa

kontrolnikomise@sbdltm.cz

Telefonní Kontakt

Zpráva o činnosti kontrolní komise - Štětí 7.1.2019

Zpráva o činnosti kontrolní komise

Kontrolní komise se schází po jednání představenstva, kterého se většinou zúčastní předseda KK. Ten informuje o jednání představenstva na zasedání KK. Na jednání představenstva informuje o zasedání KK a předává z něj zápis.

Členové KK se zúčastnili podzimních porad předsedů a správců s vedením družstva. Na poradách nebylo stížností k řešení KK.

Komise začala s kontrolou hospodaření u vybraných samospráv a nadále bude pokračovat v kontrole.

Je v jednání stížnost ze Štětí na chování podnájemníků.

PDF ke stažení (zpráva o činnosti kontrolní komise)

Štětí 7.1.2019

J. Žák
předseda kontrolní komise

Kontrolní komise - 25.3.2018

V měsíci březnu byla kontrolní komisí provedena kontrola na stř. v Litoměřicích v dodržování hospodárnosti v nákladech vybraných samospráv. Kontrolou nebylo zjištěno žádné větší pochybení, což je také zásluhou pracovnic ekonomického ddělení, které odvádějí v tomto směru velmi dobrou práci.
Byla zkontrolována pokladna. V pořádku.
Na stř. v Roudnici n.L. byla provedena kontrola popkladny. V pořádku.
Od minulého shromáždění delegátů byla podána jedna písemná  stížnost ze Štětí. Šlo o velmi časté vytápění vodou z koupelny.
Byla zjednána náprava. Na ústní a telefonické stížnosti nelze brát ohled.

25.3.2018

J. Žák
předseda kontrolní komise

Několik poznatků z činnosti kontrolní komise.Kontrolní komise pracuje ve tříčlenném složení a schází se před nebo po jednání představenstva. Na jednání přetstavenstva je přítomen člen KK.(Většinou předseda).Komise se zabývá stížnostmi členů družstva a kontrolou dokladů. Na shromáždění delegátů podává celoroční zprávu o činnosti a výsledcích kontrol.Zajímavé je jednání o stížnosti dlužníka na nevyplacení přeplatku, který nekryje jeho dluh. Dluh vyrovnat nehodlá, ale přeplatek požaduje. Není ani…