Smuteční oznámení

Vážení členové družstva,s hlubokým zármutkem jsem nucen Vám oznámit, že dne 15.9.2020 zemřel vevěku nedožitých 73 let dlouholetý člen družstva pan Miloslav Velíšek.Pan Miloslav Velíšek byl členem kontrolní komise SBD Litoměřice a zároveňdlouholetým předsedou samosprávy č. 491 (dům v ulici Stavbařů, čp. 1785 a1786, v Roudnici nad Labem).V této smutné chvíli bych chtěl panu Velíškovi jménem představenstva a všechpracovníků SBD Litoměřice za jeho obětavou práci poděkovat.Poslední rozloučení se zesnulým se bude konat dne…

Informace o změnách ve vedení SBD Litoměřice

Informace o změnách ve vedení SBD Litoměřice Vážení členové družstva,oznamuji Vám, že dne 10.6.2020 byl na základě usnesení schůze představenstvaz funkce předsedy představenstva SBD Litoměřice odvolán ing.Miloš SochrMBA. K témuž datu byl z funkce místopředsedy SBD Litoměřice odvolán VáclavKuchynka.V následné volbě byl předsedou představenstva zvolen Václav Kuchynka amístopředsedou představenstva byl zvolen Miloš Kovařík.Rád bych Vás také informoval o tom, že od 1.9.2020 vstoupí v platnost nováorganizační struktura řízení Stavebního bytového družstva Litoměřice.V rámci úsporných…