Sdělení KK

  • Post category:Aktuálně

sdělení kk sdělení kk Několik poznatků z činnosti kontrolní komise.Kontrolní komise pracuje ve tříčlenném složení a schází se před nebo po jednání představenstva. Na jednání přetstavenstva je přítomen člen KK.(Většinou předseda).Komise se zabývá stížnostmi členů družstva a kontrolou dokladů. Na shromáždění delegátů podává celoroční zprávu o činnosti a výsledcích kontrol.Zajímavé je jednání o stížnosti dlužníka na nevyplacení přeplatku, který nekryje jeho dluh. Dluh vyrovnat nehodlá, ale přeplatek požaduje. Není ani…