Informace o změnách ve vedení SBD Litoměřice

Informace o změnách ve vedení SBD Litoměřice

Vážení členové družstva,

oznamuji Vám, že dne 10.6.2020 byl na základě usnesení schůze představenstva
z funkce předsedy představenstva SBD Litoměřice odvolán ing.Miloš Sochr
MBA. K témuž datu byl z funkce místopředsedy SBD Litoměřice odvolán Václav
Kuchynka.

V následné volbě byl předsedou představenstva zvolen Václav Kuchynka a
místopředsedou představenstva byl zvolen Miloš Kovařík.

Rád bych Vás také informoval o tom, že od 1.9.2020 vstoupí v platnost nová
organizační struktura řízení Stavebního bytového družstva Litoměřice.
V rámci úsporných opatření byla zrušena funkce ekonomického ředitele a
zároveň byly zrušeny funkce provozního a technického náměstka. V souvislosti
s organizačními změnami podal výpověď ing.Vlastimil Vrbenský a jeho
pracovní poměr skončí dne 31.8.2020.
V souladu s usnesením shromáždění delegátů ze dne 30.5.2020 byly rovněž
představenstvem SBD schváleny nové zásady odměňování členů představenstva
a byly zrušeny smluvní platy některých vedoucích pracovníků družstva.
Nově jmenovaní vedoucí ekonomického, provozního a organizačně-
technického úseku byli zařazeni do příslušných skupin prací a byly jim na
základě mzdových výměrů určeny měsíční základní mzdy včetně maximální
výše měsíčních výkonnostních odměn.

 

Václav Kuchynka
předseda představenstva
SBD Litoměřice